Tuyển Dụng

+ Tuyển nhân viên kinh doanh

Công ty Hoàng Anh cần tuyển:

05 nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực phụ kiện ô tô.

* Yêu cầu:

* Mô tả công việc:

* Quyền lợi:

* Hồ sơ:

Liên hệ...................